Bricks

Версия на Български език


BRICKS е безплатна игра и нова версия на Полската игра 'Klocki'.

Въведение:

Оригиналната игра беше малка дървена дъска, на която можеше да се нареждат няколко ребуса. Целта на играта е да се премести главният brick до определена позиция. Звучи лесно, но наистина е умствено предизвикателство докато получите повече точки за по-малко премествания. Освен стандартните блокчета има други елементи, които правят играта по-интересна. Има магнитни блокчета, които се залепват когато се докоснат, магически блокчета, които са свързани по две и много други елементи.

Има две цели: първата, да наредите всяко ниво и втората да оптимизирате вашето решение. Оптимизирането означава да намерите решение, което трябва да е с толкова малко хода, колкото е възможно. В някой случаи това е много трудно и е много вероятно най-добрите известни решения да не са оптималните.

Обзор и Сваляне (Download) на Играта:

Когато посетите сайта на Bricks за първи път, вие ще бъдете доста объркани заради многото версии на Bricks за сваляне (download). Тук има кратко разяснение, защо има толкова много версии и с коя от тях е най-добре да започнете.

Bricks I ... Bricks VII:
Първата версия на Bricks е Bricks I. Това е оригиналната игра и има 48 нива. След като наредите тези нива можете да изпратите вашите решения и да получите Bricks II - още една игра с 48 нива, но по-трудна. Bricks III ... Bricks VII са други игри от тази серия, ставащи по-трудни и по-трудни. Можете да свалите (download) Windows версията на Bricks I на Български език от тук. Програмирана от Nolan Pflug и преведена на Български език от Евгений Иванов.
Всяка игра се съхранява в dll-библиотека, която трябва да прибавите към директорията, в която е инсталиран Bricks. За да получите dll-библиотеките за Bricks II, III и така нататък, трябва да изпратите вашия файл с резултатите, в който точките са достатъчни, за да добиете право за следващата игра (виж детайлите в игрите). Различните dll-библиотеки се откриват автоматично от програмата, ако са записани в същата директория. За да превключвате между игрите трябва да щракнете десния бутон на мишката върху рамката на прозореца на играта и да изберете игра от появяващото се меню (виж картинката по-долу).
Bricks Jr.:
Заедно с Bricks I, която е малко трудна беше проектирана по-лесната версия Bricks Jr. Тази игра също има 48 нива и е нещо като 'Bricks 0'. Можете да свалите (download) Windows версията на Bricks Jr. на Български език от тук.

Не се изискват определени точки, за да добиете право за Bricks Jr.!

Custom Bricks I ... IV:
В допълнение има 4 версии на Custom Bricks. Нивата на тези игри са проектирани от различни Bricks играчи. Резултатите не са на този сайт, те се отчитат от Sampsa Lahtonen (щракнете тук).

Състезателни Ребуси:
Освен тези игри с 48 нива, също има състезателни игри, които обиновено са с едно ниво. Ребуса за двумесечното състезание с награда можете да намерите тук (само *.dll файла). След като наредите ребуса, трябва да изпратите вашето решение преди крайния срок.
Обратна връзка, Резултати, Помощ:

След като наредите състезателния ребус или която и да е Bricks игра, можете да изпратите вашия файл с решението си на webmaster@bricks-game.de. Обикновено рекордите за всички игри и резултатите от състезанията се осъвременяват само в Английската страница, но дори да не разбирате този език вие вероятно ще разберете фактическите данни на тази страница. Ако имате въпроси трябва да посетите Bricks Форума. Въпреки че повечето записи във Форума са на Английски език, можете да задавате вашите въпроси на вашия език. Има много играчи от цял свят и би трябвало да има някой, който говори вашия език. Моля имайте в предвид, че не е разрешено да обсъждате решението на определено ниво.
Следващата таблица съдържа обзор на всички игри:


BRICKS ИГРИОПИСАНИЕ / СВАЛЯНЕ (DOWNLOAD)КАРТИНКА
Bricks Jr. Игра с 48 нива за начинаещи
Щракнете тук
Bricks I Игра с 48 нива. По-трудна от Bricks Jr.
Щракнете тук
Bricks II Игра с 48 нива. Трябва да достигнете повече от 40000 точки в Bricks I и да изпратите вашия Bricks I файл с резултатите (PL1.BRK), за да свалите Bricks II.
Bricks III Игра с 48 нива. Трябва да достигнете повече от 36000 точки в Bricks II и да изпратите вашия Bricks II файл с резултатите (PL_II_1.BRK), за да свалите Bricks III.
Bricks IV Игра с 48 нива. Трябва да достигнете повече от 30000 точки в Bricks III и да изпратите вашия Bricks III файл с резултатите (PL_III_1.BRK), за да свалите Bricks IV.
Bricks V Игра с 48 нива. Трябва да достигнете повече от 27500 точки в Bricks IV и да изпратите вашия Bricks IV файл с резултатите (PL_IV_1.BRK), за да свалите Bricks V.
Bricks VI Игра с 48 нива. Трябва да достигнете повече от 25000 точки в Bricks V и да изпратите вашия Bricks V файл с резултатите (PL_V_1.BRK), за да свалите Bricks VI.
Bricks VII Игра с 48 нива. Трябва да достигнете повече от 18000 точки в Bricks VI и да изпратите вашия Bricks VI файл с резултатите (PL_VI_1.BRK), за да свалите Bricks VII.
Custom Bricks I Игри с 48 нива, всяко проектирано от различни Bricks играчи
Щракнете тук, за да свалите само *.dll файловете (без *.exe)
Custom Bricks II Игри с 48 нива, всяко проектирано от различни Bricks играчи
Щракнете тук, за да свалите само *.dll файловете (без *.exe)
Custom Bricks III Игри с 48 нива, всяко проектирано от различни Bricks играчи
Щракнете тук, за да свалите само *.dll файловете (без *.exe)
Custom Bricks IV Игри с 48 нива, всяко проектирано от различни Bricks играчи
Щракнете тук, за да свалите само *.dll файловете (без *.exe)
Двумесечен Ребус Сегашният състезателен ребус
Щракнете тук, за да свалите само *.dll файла (без *.exe)
Стари състезателни ребуси I Всички стари състезателни ребуси в една игра. Включващи най-добрите решения!
Щракнете тук, за да свалите само *.dll файловете (без *.exe)
Стари състезателни ребуси II Всички стари състезателни ребуси в една игра. Включващи най-добрите решения!
Щракнете тук, за да свалите само *.dll файловете (без *.exe)